Lyudmlla Kasianenko

Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Andrei Karasev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 1 - Prishol soldat Semyon Kotko (Tableau 2 Scene 1) Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Vladimir Zhivopistsev, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Andrei Karasev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:36
Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 1 - Ochen nam priyatno vnov uvidet vas (Tableau 2 Sc.4) Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Viktor Lutsiuk, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:15
Olga Savova, Lyudmlla Kasianenko, Lia Shevtzova, Zlata Bulycheva, Andrei Karabanov, Mikhail Nikanorov, Andrei Khramtsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev 1:30
Lyudmlla Kasianenko, Nikolai Gassiev, Sergei Aleksashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Betrothal in a Monastery / Act 2 Tableau 4 - "Yes, yes, yes, yes, yes!" Lyudmlla Kasianenko, Nikolai Gassiev, Sergei Aleksashkin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
3:28
Lyudmlla Kasianenko, Gennadi Bezzubenkov, Irina Loskutova, Yuri Shkliar, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride - original version Tsarskaya Nevesta by Lev Mey - Act 4 - Introduction & Scene 1 "Zabylasya" Lyudmlla Kasianenko, Gennadi Bezzubenkov, Irina Loskutova, Yuri Shkliar, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
5:45
Обложка