Kirov Chorus, St Petersburg

Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
Verdi: La forza del destino / Act 3 - "Rataplan!" Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
2:53
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Borodin: Prince Igor / Act 2 - Polovtsian Dances Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
11:20
Georgy Zastavny, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
Verdi: La forza del destino - Original St.Petersburg version - Act 3 - "Toh, toh!" Georgy Zastavny, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
3:48
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Borodin: Prince Igor / Act 2 - Polovtsian Dances Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
11:19
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Borodin: Prince Igor / Act 2 - Polovtsian Dances Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
11:17
Galina Gorchakova, Vladimir Ognovienko, Vladimir Galusin, Yevgeny Fedotov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov / Act 3 - Devuch'i slyoz i devuch'e gore Galina Gorchakova, Vladimir Ognovienko, Vladimir Galusin, Yevgeny Fedotov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
8:59
Nikolai Putilin, Galina Gorchakova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Ty otkol' vzyalasya Nikolai Putilin, Galina Gorchakova, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:46
Georgy Selezniev, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Borodin: Prince Igor - Mariinsky Theatre Edition - Act 2 - No.13a Chorus: "Slava, slava Volodimiru" Georgy Selezniev, Konstantin Pluzhnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:09
Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
Verdi: La forza del destino - Original St.Petersburg version - Act 2 - "Son Pereda, son ricco d'onore" Nikolai Putilin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
2:22
Olga Borodina, Nikolai Putilin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev 3:27
Galina Gorchakova, Nikolai Putilin, Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2 - Ty otstan Galina Gorchakova, Nikolai Putilin, Vladimir Galusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:39
Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2 - Poezd svadebnyy Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:18
Gegam Grigorian, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
Verdi: La forza del destino - Original St.Petersburg version - Act 3 - "Qual sangue sparst! Orore!" Gegam Grigorian, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
4:58
Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
Verdi: La forza del destino - Original St.Petersburg version - Act 3 - "Pane, pan, per carità, pane" Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Kirov Chorus, St Petersburg, Valery Gergiev
4:11
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 2 - Kak po mostikam Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
3:26
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tchaikovsky: Pique Dame (Pikovaya Dama), Op.68, TH.10 / Act 3 - "Gospod! Prosti yemu!" Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:15
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: War and Peace, Op.91 - original version - "Sily dvunades'ati jazykov" Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
4:59
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride - original version Tsarskaya Nevesta by Lev Mey - Act 2 - Scene 6 "To ne sokoly" Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:15
Alexander Morozov, Marina Shaguch, Alexander Gergalov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: Kashchei the Immortal - Konyets zlomu tsartsvu! Alexander Morozov, Marina Shaguch, Alexander Gergalov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:31
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov / Act 2 - Grozen tsar' idiot Velikii Pskov Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
4:19
Vladimir Solodovnikov, Sergei Aleksashkin, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tchaikovsky: Pique Dame (Pikovaya Dama), Op.68, TH.10 / Act 3 - "Tak v nenastnye dni" Vladimir Solodovnikov, Sergei Aleksashkin, Yevgeny Boitsov, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:09
Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tchaikovsky: Pique Dame (Pikovaya Dama), Op.68, TH.10 / Act 1 - "Gori, gori yasno" Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
4:53
Olga Borodina, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tchaikovsky: Pique Dame (Pikovaya Dama), Op.68, TH.10 / Act 1 - "Da, vspomnilna... Podrugi milie" Olga Borodina, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
4:28
Yuri Marusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1 - Kak? Kak ona? Yuri Marusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:53
Обложка