Yuri Marusin

Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Tol'ko vyshli strel'tsy Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
0:59
Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Ty golubushka Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:13
Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Oy! Oy, vernisya Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:00
Mikhail Kit, Yuri Laptev, Olga Borodina, Mikhail Yegorov, Gegam Grigorian, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: War and Peace, Op.91 - original version - "Padumajte, grafin'a" Mikhail Kit, Yuri Laptev, Olga Borodina, Mikhail Yegorov, Gegam Grigorian, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
10:53
Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Ty ne boys Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:57
Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Nedosug, khozyayushka, sidet Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:47
Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1 - Ty li yasnyy svet ochey moikh? Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:05
Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev, Nikolai Ohotnikov
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1 - Da svershitsya Bozhiya Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev, Nikolai Ohotnikov
1:35
Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Den' i noch'u nas sluzhba voskresenaya Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:42
Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Ay zhe ty prekrasnaya devitsa Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:41
Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Ch'ya ty, devitsa Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:43
Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1 - Kto vkusil ot khleba nashego Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
0:57
Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1 - Zhiv nadyozha drug Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:53
Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 1 - Ispolat', usta sakharnye Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:19
Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1 - Podnyalasya s polunochi Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:01
Nikolai Putilin, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1 - Fyodor! Druzhe! Nikolai Putilin, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:18
Nikolai Putilin, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1 - Zdravy bud'te, lyudi kitezhane Nikolai Putilin, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:44
Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2 - Kak po tsvetikam po lazorevym Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:26
Yuri Marusin, Chorus of the Mariinsky Theatre, Orchestra of the Mariinsky Theatre, Valery Gergiev
Glinka: Ruslan and Lyudmila / Act 1 - "Est' pustynnyi kraj" Yuri Marusin, Chorus of the Mariinsky Theatre, Orchestra of the Mariinsky Theatre, Valery Gergiev
7:18
Yuri Marusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1 - Kak? Kak ona? Yuri Marusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:53
Nikolai Ohotnikov, Yuri Marusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 3. Tableau 1 - Okh, strashna desnitsa Bozhiya Nikolai Ohotnikov, Yuri Marusin, Nikolai Putilin, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:32
Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 2 - Budi s nami zdes' voveki Yuri Marusin, Galina Gorchakova, Nikolai Ohotnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:22
Tatiana Krastsova, Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Legend of the invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia / Act 4. Tableau 1 - Se zhenikh prishyol Tatiana Krastsova, Galina Gorchakova, Yuri Marusin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:20
Alexander Morozov, Anna Kovaleva, Elena Prokina, Yuri Marusin, Andrei Khramtsov, Irina Bogachova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: War and Peace, Op.91 - original version - "Oj, baryshn'a, galubshka" Alexander Morozov, Anna Kovaleva, Elena Prokina, Yuri Marusin, Andrei Khramtsov, Irina Bogachova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
8:23
Обложка