Yevgeny Fedotov

Galina Gorchakova, Vladimir Ognovienko, Vladimir Galusin, Yevgeny Fedotov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov / Act 3 - Devuch'i slyoz i devuch'e gore Galina Gorchakova, Vladimir Ognovienko, Vladimir Galusin, Yevgeny Fedotov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
8:59
Обложка