Viktor Chernomortsev

Natalia Ushakova, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 1 - Zdrastvuy, soldat! (Tableau 2 Scene 10) Natalia Ushakova, Olga Savova, Viktor Lutsiuk, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
4:59
Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 2 - A mi do vas, Nikanor Vasilievich (Scene 3) Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
1:15
Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 2 - Klanyaetsa vam molodoy knyaz (Scene 4) Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:05
Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 2 - Popadilis i u nas v Chyornom more (Scene 5) Natalia Ushakova, Tatiana Pavlovskaya, Olga Markova-Mikhailenko, Viktor Chernomortsev, Evgeny Nikitin, Gennadi Bezzubenkov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:21
Natalia Ushakova, Viktor Lutsiuk, Viktor Chernomortsev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 3 - Nu shto ti skazhesh? (Scene 3) Natalia Ushakova, Viktor Lutsiuk, Viktor Chernomortsev, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
2:30
Обложка