Shortekz

SHORTEKZ
Препарат SHORTEKZ
2:17
SHORTEKZ
Теракт SHORTEKZ
2:09
SHORTEKZ
Хоу SHORTEKZ
2:24
Точно Брошу, SHORTEKZ
Влюбился prod. by colxrose Точно Брошу, SHORTEKZ
1:47
SHORTEKZ
Yip SHORTEKZ
2:37
Обложка