Linas Adomaitis

Linas Adomaitis
Ingos Skambutis (Live) Linas Adomaitis
2:45
Linas Adomaitis
Lauko Vidury (Live) Linas Adomaitis
4:49
Linas Adomaitis
Pusho Skambutis (Live) Linas Adomaitis
1:29
Linas Adomaitis
Ėjo Senis Linas Adomaitis
3:24
Linas Adomaitis
As Pavydziu Sau (Live) Linas Adomaitis
4:10
Linas Adomaitis
Zalioj Tyloj (Live) Linas Adomaitis
3:52
Linas Adomaitis
Ar Tu Ja Matei (Live) Linas Adomaitis
6:21
Linas Adomaitis
Destination (Live) Linas Adomaitis
3:53
Linas Adomaitis
Laiko Masina (Live) Linas Adomaitis
3:37
Linas Adomaitis
Kol Kartu (Live) Linas Adomaitis
4:30
Linas Adomaitis
Zodziai (Live) Linas Adomaitis
4:47
Linas Adomaitis
Floating to You (Live) Linas Adomaitis
3:33
Linas Adomaitis
Lupos Kaip Vysnios (Live) Linas Adomaitis
3:42
Linas Adomaitis
Smelio Laikrodis (Live) Linas Adomaitis
3:53
Linas Adomaitis
Mano Kaledu Stebuklas (Live) Linas Adomaitis
4:42
Linas Adomaitis
Isdalink Save (Live) Linas Adomaitis
5:33
Linas Adomaitis
Tavo Tyroj Širdy (& Monika Linkytė) Linas Adomaitis
3:22
Linas Adomaitis
Comandante Carrillo Linas Adomaitis
3:41
Linas Adomaitis
Ji Mano (Live) Linas Adomaitis
4:42
Linas Adomaitis
As Tavo Kunas Linas Adomaitis
3:29
Linas Adomaitis
Mylet Nelengva (Live) Linas Adomaitis
5:01
Linas Adomaitis
Ji Mano Linas Adomaitis
5:14
Linas Adomaitis
As Tavo Kunas (Live) Linas Adomaitis
3:22
Linas Adomaitis
Sirdis Linas Adomaitis
3:03
Linas Adomaitis
Ji Mano (& Pushaz) Linas Adomaitis
4:18
Linas Adomaitis
Floating to You Linas Adomaitis
4:32
Linas Adomaitis
Pasaulis Grazus Linas Adomaitis
3:20
Linas Adomaitis
Tavo Spalvos (Live) Linas Adomaitis
4:25
Linas Adomaitis
Pasaulis Grazus (Live) Linas Adomaitis
3:37
Linas Adomaitis
Eagle Heart Linas Adomaitis
3:40
Linas Adomaitis
Interlude. Guests Linas Adomaitis
1:10
Linas Adomaitis
Kol Kartu Linas Adomaitis
4:54
Linas Adomaitis
She's Poison (& B-Simp) Linas Adomaitis
3:44
Linas Adomaitis
Išdalink Save Linas Adomaitis
3:32
Linas Adomaitis
Sirdis (Jonas Gld Flip) Linas Adomaitis
3:51
Linas Adomaitis
Populistai Linas Adomaitis
5:15
Linas Adomaitis
Ar Tu Ja Matei Linas Adomaitis
4:19
Linas Adomaitis
Zalioj Tyloj Linas Adomaitis
5:22
Linas Adomaitis
Samanas Linas Adomaitis
6:31
Linas Adomaitis
Tavo Spalvos Linas Adomaitis
4:14
Обложка