Этна Трыо Тройца

Этна трыо Троiца
Ой маю маю... Этна трыо Троiца
3:31
Этна трыо Троiца
Ведзьма Этна трыо Троiца
4:59
Этна Трыо Тройца 3:34
Этна трыо Троiца 3:34
Этна-трыо Троiца 6:12
Этна-трыо Троiца
Сон-трава Этна-трыо Троiца
5:51
Этна трыо Троiца
Ой пойду Этна трыо Троiца
5:02
Этна Трыо Троiца
Дубравушка Этна Трыо Троiца
3:58
Этна-трыо Троiца
Салавейка Этна-трыо Троiца
5:35
Этна Трыо Тройца
па морачку Этна Трыо Тройца
5:42
Этна-трыо Троiца
Па морачку... Этна-трыо Троiца
5:42
Этна трыо Троiца
Ой, бору мой Этна трыо Троiца
5:41
Этна-трыо Троiца - Зімачка (2011) 9:58
Этна трыо Троiца 3:36
Этна-трыо Троiца - Зімачка (2011) 6:34
этна-трыо Троіца
Салавейка этна-трыо Троіца
5:34
Этна-трыо Троiца - Жар-Жар (2009)
10. Ой рана рана... Этна-трыо Троiца - Жар-Жар (2009)
3:09
Этна-трыо Троiца - Жар-Жар (2009) 4:25
Обложка